Pradėtas rengti Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-02-26 įsakymu Nr. A30-427/19, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.A615-38/19, 2019-05-29 bei 2018-02-26 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, pradėtas rengti „Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu”.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1015ha.

Planavimo tikslas:

  1. Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 2 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Žaliojoje g. 10 (kadastro Nr. 0101/0031:181) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į du sklypus, vienam sklypui nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei nustatyti sklypams teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinius.
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kontaktiniai duomenys: tel. (8-5) 211 2573, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Detaliojo plano iniciatoriai: Viktorija Maginskienė, Violeta Pacevičienė, Žalioji g. 10, Vilnius, LT-02232.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Provit“, ATP 1303, R.Matulevičius, adresas korespondencijai – S.Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, tel. +370 659 39278.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima adresu: P.Rimšos g. 5B, Vilnius, tel. +370 698 28081.

Daugiau informacijos bus paskelbta atskiru pranešimu parengus koreguojamo  detaliojo plano sprendinius.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-358) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.