Pradėtas rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklype Saltoniškių g. 44, Vilniuje sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPE SALTONIŠKIŲ G. 44, VILNIUJE, SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS Informuojame, kad pradėtas rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklype Saltoniškių g. 44, Vilniuje sprendinių koregavimas. Detaliojo plano sprendinių koregavimo pagrindas: 2016 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-2665 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies sprendinius sklype Saltoniškių g. 44 teritorijų planavimo iniciavimo pagrindu“. Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Dovilė Eidukaitė tel. (85) 211 2573. Detaliojo plano Iniciatorius: atstovaujanti pagal TP proceso iniciavimo sutartį A72-1880 (2016-10-26) UAB „ NT Investicijų sprendimai“, Žalgirio g. 98-32, Vilnius, kontaktinis asmuo direktorius Andrius Beniušis tel. 868666545. Detaliojo plano Rengėjas: projekto vadovas Artūras Smaliukas arturas.smaliukas@vplanas.lt, tel. 865025838. Detaliojo plano uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12d. sprendimu Nr.246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg.Nr.203) sprendinius teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu, nustatant sklypo Saltoniškių g. 44 (kadastro Nr. 0101/0031:26) užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijų naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų reglamentų. Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį.