Pradėtas Teritorijos (dalies T-4) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, sklypo Nr. 1 (Šeimyniškių g. 28 kadastro Nr. 0101/0033:950) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu yra parengtas

INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI TERITORIJOS (DALIES T-4) TARP NERIES UPĖS, RINKTINĖS, ŠEIMYNIŠKIŲ IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO, SKLYPO NR. 1 (ŠEIMYNIŠKIŲ G. 28 KADASTRO NR. 0101/0033:950) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame, kad pradėtas Teritorijos (dalies T-4) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, sklypo Nr. 1 (Šeimyniškių g. 28 kadastro Nr. 0101/0033:950) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu yra parengtas.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Iniciatoriaus prašymas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. kovo mėn. 9 d. įsakymas Nr. 30-565 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos (dalies T-4) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, sklypo Nr. 1 (Šeimyniškių g. 28 kadastro Nr. 0101/0033:950) sprendinius inicijavimo pagrindu“

Planavimo uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1287 „Dėl teritorijos dalies (T-4) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2502) sklypo Nr. 1 (Šeimyniškių g. 28, kadastro Nr. 0101/0033:950) sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant skirtingo pastatų aukščio ir skirtingų žemės sklypo naudojimo būdų ribas bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė tel. (8 5) 211 2750

Detaliojo plano iniciatorius: Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos 15-1, Vilnius LT -10312, atstovas Turto valdymo skyriaus vedėjas Arūnas Stravinskas arunas.stravinskas@teismai.lt

Detaliojo plano Rengėjas: UAB „Cloud architektai“, įm. k. 303231136, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Quadrum North, 3 aukštas, +37068790457, info@cloudarchitektai.lt , projekto vadovė Sigita Dagelienė – tel. +37061523588.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su detaliojo plano koregavimo sprendiniais 2018 m. birželio 20 – liepos 3 dienomis galima susipažinti www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-13-18-139) bei darbo dienomis Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, II a. prie kab. 216.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2018-07-03 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

brėžinį žiūrėti čia