Pranešimas apie pakartotinį viešąjį svarstymą, papildžius rengiamo žemės sklypo Visorių g. 21 (kad. nr. 0101/0008:1269) Verkių sen., Vilniaus m. detaliojo plano prisijungimo sąlygas

Skelbimas apie pakartotinį viešąjį svarstymą, papildžius rengiamo žemės sklypo Visorių g. 21 (kad. nr. 0101/0008:1269) Verkių sen., Vilniaus m. detaliojo plano prisijungimo sąlygas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo

2013-11-20, Nr. A30-3514; Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-12-04, Nr. 042353; Vilniaus m. savivaldybės administracijos MPD planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 620-511-(2.15.1.21-MP2), 2013-12-18.

Planavimo tikslas – nekeičiant Vilniaus m. bendrojo plano sprendinių ir sklypo paskirties (kitos), naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos), patikslinti naudojimo pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos ir pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus pakeisti kitus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus bei statybos reglamentus. Šiuo detaliuoju planu koreguojami sklypo Visorių g. 21 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto 2002 m. sausio 31 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu nr. 194V sprendiniai, susiję su sklypo (kad. nr. 0101/0008:1269) planavimu.

Detaliojo plano organizatorius: Dainius Žalys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilprojektas“, Šermukšnių g. 3, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas – A. Navidauskas (tel. 868473965), el.p: [email protected]).

Viešojo svarstymo procedūros: su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti darbo dienomis nuo 2017-01-30 iki 2017-02-28 plano rengėjo patalpose.

Detaliojo plano vieša ekspozicija – Verkių seniūnijoje Kalvarijų g. 156 Vilnius,

nuo 2017-02-13 iki 2017-02-28. Detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2017 m. vasario 28 d. 17 val. projekto rengėjo patalpose – Šermukšnių g. 3 Vilniuje.

Pasiūlymų teikimo ir sprendinių apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano dokumentų galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui darbo dienomis iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys, gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.