Pranešimas apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau-IIVP) projektą

 

Rengimo pagrindas: LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Plano rengėjas: Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. [email protected], www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas – L. S. Kontaktiniai asmenys: UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projektų vadovas D. M. (mob. tel. +370 650 70892, el. p. [email protected]); dėl teritorijų planavimo – UAB „Vilniaus planas“ architektas L. S. (mob. tel. +370 611 23373, el. p.: [email protected]).

Planavimo organizatorius: LR susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel.: (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (mob. tel. +370 660 43638, el. p. [email protected]), Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius (mob. tel. +370 684 18027, el. p. [email protected]).

Paslaugų pirkėjas: Juridinis asmuo

Planuojama teritorija: Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

  1. Nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą.
  2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau- TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-10.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etape atlikti teritorijos preliminarūs žvalgybiniai inžineriniai geologiniai, geotechniniai, topografiniai bei kiti inžineriniai tyrimai, parengta planuojamos teritorijos plėtros koncepcija su keturiomis geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius trasos ir su ja susijusių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų vystymo alternatyvomis bei atliktas koncepcinių sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Susipažinti su parengtu IIVP projektu ir patvirtinta SPAV ataskaita galima nuo 2022 m. lapkričio 4. iki 2023 m. sausio 4 d. imtinai:

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas;
  2. TPDRIS tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-10).

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2022 m. gruodžio 2 d. iki 2023 m. sausio 4 d. imtinai vyks Elektrėnų, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno miesto, Kauno r., Trakų r., Vilniaus miesto ir Vilniaus r. savivaldybių administracijų patalpose.

IIVP sprendiniai papildomai viešinami Web GIS internetinėje erdvėje https://tiny.cc/rbaltica.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2023 m. sausio 4 d. 17.00 val. viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje „Humanitas“, adresu: Sodų g. 14, Vilnius.

Baigiamasis susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3E5yz2k

Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP projekto Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki baigiamojo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po baigiamojo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP projekto nebepriimami.