Pranešimas apie sprendimą atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimą 3,6805 ha žemės sklypo Sausio 13-osios g. 2 (kadastrinis Nr. 0101/0038:170, unikalus Nr. 4400-0490-2410), Karoliniškių seniūnijoje, Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimui

Pranešimas visuomenei apie sprendimą atlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimą 3,6805 ha žemės sklypo Sausio 13-osios g. 2 (kadastrinis Nr. 0101/0038:170, unikalus Nr. 4400-0490-2410), Karoliniškių seniūnijoje, Vilniuje detaliojo plano sprendinių koregavimui 

Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 (5) 2112529, el.p. [email protected]. , http://www.vilnius.lt/). 

Plano pavadinimas: „Sklypo Sausio 13-osios g. 2 (kad.Nr. 0101/0068:170), Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinių koregavimas ”.

Plano tikslas: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1-1607 “Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinius (iniciatoriaus valdomos teritorijos ribose) papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV): Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir SPAV subjektų išvadas Sklypo Sausio 13-osios g. 2 (kad.Nr. 0101/0068:170), Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinių koregavimas”. bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Susipažinti su dokumentais galima: Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/.

Strateginio pasekmių vertinimo subjektų išvadų dėl Planuojamo 3,6805 ha žemės sklypo Sausio 13-osios g. 2 (kadastrinis Nr. 0101/0038:170) unikalus Nr. 4400-0490-2410, Karoliniškių saniūnijoje, Vilniuje atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma – pažyma