Pranešimas visuomenei apie sprendimą neatlikti apie 18,7 ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose Vilniuje detaliojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Pranešimas visuomenei apie sprendimą neatlikti apie 18,7 ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose Vilniuje detaliojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 (5) 2112000, el.p.savivaldybe@vilnius.lt, http://www.vilnius.lt ).

Plano pavadinimas: apie 18,7 ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose detalusis planas.

Planavimo uždaviniai: detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti Užvingio pėsčiųjų ir dviračių tilto idėją miesto mobilumui ir miestovaizdžiui pagerinti, sukuriant naujus urbanistinius ir funkcinius ryšius, nustatant ir išryškinant apželdintų ir viešųjų teritorijų panaudojimo galimybes ir pritaikymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų, gatvių raudonųjų linijų ribas, nustatyti reikalingas sklypų ribas su galimais susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų, miškų ūkio teritorijų ar kitais naudojimo būdais ir kitus pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais;

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV): Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir SPAV subjektų išvadas, apie 18,7 ha teritorijos Neries upės pakrantėse ties K. Jelskio gatve ir Vingio parko teritorija Lazdynų ir Vilkpėdės seniūnijose detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu ir  SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima organizatoriaus buveinėje Konstitucijos pr. 3, 416 kab., Vilnius, el. p.savivaldybe@vilnius.lt.Organizatoriaus interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/. Vilniaus m. sav. administracijos Lazdynų seniūnijojeErfurto g. 29, LT-04220 Vilniusel. p. lazdynu.seniunija@vilnius.lt ir Vilkpėdės seniūnijoje Savanorių pr. 49, 03130 Vilnius el. p.vilkpedes.seniunija@vilnius.lt

Sprendimas

Vingio tilto SPAV atranka5