PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO PAUPIO G. 11 NAUDOTOJAMS (BUTŲ NR. 5 IR NR. 8 SAVININKAMS) DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 55 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo bendraturčių prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-20 įsakymo Nr. A30-1019/19 ,,Dėl žemės sklypo Paupio g. 11 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“  pagrindu yra pradedamas rengti apie     780 kv. m ploto sklypo Paupio g. 11 formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą kitos paskirties žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-60386.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio vyriausioji specialistė Giedrė Avulienė, tel. (8 5)  211 2464, el. p. giedre.avuliene@vilnius.lt.