Pratęsiamas laikas, skirtas susipažinti su parengto „Sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano sklypo Nr.1 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu“ TPD sprendiniais

INFORMACIJA APIE PRATĘSTĄ GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO

„ SKLYPO ŠEŠKINĖS G. 4 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU“

TPD SPRENDINIAIS

Informuojame, kad pratęsiamas laikas, skirtas susipažinti su parengto „Sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano sklypo Nr.1 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu“ TPD sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2017 m. gegužės 12 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-1398 „Dėl leidimo koreguoti Sklypo Šeškinės g. 4 detaliojo plano sklypo Nr.1 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto svivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d, sprendimu Nr.1-563 „Dėl sklypo Šeškinės g.4 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr.2144) sklypo Nr.1 (Ukmegės g. 219, kad. Nr. 0101/0020:229) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant skirtingų aukščių reglamentų ribą, statybos zoną ir statybos ribas.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected], kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Dovilė Eidukaitė tel. (85) 211 2573.

Detaliojo plano iniciatorius: UAB “Šeškinės projektai” Verkių g. 25C, LT-08223, Vilnius, Adomas Jokubaitis, www.psti.lt

Detaliojo plano Rengėjas: UAB „Cloud architektai“, įm. k. 303231136, Žemaitijos g. 13-62, LT-01134, Vilnius, +37068790457, projekto vadovė Sigita Dagelienė tel. +37061523588

Koreguojamo TPD viešinimo tvarka – supaprastinta:

2017 m. birželio 12-29 dienomis TPD koregavimo sprendiniai eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, II a. prie kab. 215.

Su TPD (Nr.K-VT-13-17-250) sprendiniais www.tpdris.lt sistemoje galima susipažinti 2017 m. birželio 16-29 dienomis.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2017-06-29 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.