Pratęsus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano viešinimo etapą, galite susipažinti su sprendiniais

Informuojame, kad rengiamas Bendrasis planas sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir buvo gauta daug pasiūlymų dėl sprendinių. Viešo susirinkimo, vykusio 2018 m. gegužės mėn. 31 d., metu buvo nuspręsta pratęsti Bendojo plano viešinimą.

Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 07 02 iki 2018 07 24 Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Vieša ekspozicija vyksta Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II – o aukšto vestibiulyje nuo 2018 07 02 iki 2018 07 24 darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. liepos 24 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3 (II aukštas).

Pasiūlymus dėl bendrojo plano galima pateikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. e.vicemeras@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos (liepos 24 d.).

Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Plano rengėja:
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 2112446, el. p. info@vplanas.lt

Visa išsami informacija apie planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius bei kontaktai skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“.