Priimtas GALUTINIS SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO SPECIALIOJO PLANO ATSKIROMS PLĖTROS TERITORIJOMS STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO PRIVALOMUMO

INFORMACIJA APIE GALUTINĮ SPRENDIMĄ DĖL VILNIAUS MIESTO GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO SPECIALIOJO PLANO ATSKIROMS PLĖTROS TERITORIJOMS STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO PRIVALOMUMO

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovas: Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt; Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt

Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112446, PV Laima Naujokaitienė, tel. (8 5) 2112447, el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt .

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-02 įsakymas Nr.30-2584 „Dėl pavedimo miesto plėtros departamentui organizuoti Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialiojo plano atskiroms plėtros teritorijoms rengimą“.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) ir LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr.136-4971).

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis nacionaliniais norminiais teisės aktais, planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu bei sprendimu neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, galima pas plano rengėją bei organizatorių darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).