Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Priimtas GALUTINIS SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO SPECIALIOJO PLANO ATSKIROMS PLĖTROS TERITORIJOMS STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO PRIVALOMUMO

INFORMACIJA APIE GALUTINĮ SPRENDIMĄ DĖL VILNIAUS MIESTO GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO SPECIALIOJO PLANO ATSKIROMS PLĖTROS TERITORIJOMS STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO PRIVALOMUMO

Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt; Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt

Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-02 įsakymas Nr.30-2584 „Dėl pavedimo miesto plėtros departamentui organizuoti Vilniaus miesto gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialiojo plano atskiroms plėtros teritorijoms rengimą“.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650) ir LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ (Žin., 2004, Nr.136-4971).

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis nacionaliniais norminiais teisės aktais, planavimo organizatoriaus priimtas sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.