Priimtas galutinis sprendimas neatlikti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių

DĖL „ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO IR SALTONIŠKIŲ G. 9 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE SALTONIŠKIŲ G. 9 IR 9A IR TERITORIJOJE PRIE SALTONIŠKIŲ IR T. NARBUTO GATVIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO GALUTINIO SPRENDIMO

 

Informuojame apie priimtą galutinį sprendimą neatlikti „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos“ dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2021-01-25 priėmė galutinį sprendimą neatlikti „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A30-2010/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinius sklypuose Saltoniškių g. 9A ir Saltoniškių g. 9 ir gretimoje teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. spalio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 1998 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 431V „Dėl AB „Vilniaus pienas“ teritorijos Saltoniškių g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Saltoniškių g. 9 detaliojo plano (registro Nr. T00054474) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 30-2579/18(2.1.1E-TD2) „Dėl žemės sklypų Saltoniškių g. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklype Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) ir gretimoje teritorijoje rytinėje dalyje prie Saltoniškių gatvės ir pietvakarinėje dalyje prie T. Narbuto gatvės esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje: pertvarkyti sklypo Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482) ribas ir patikslinti plotą padalijant sklypą ir atskiriant infrastruktūrai skirtą Stirnų ir T. Narbuto gatvių dalį, koreguoti T. Narbuto gatvės raudonąsias linijas suplanuotoje teritorijoje, suformuoti valstybinės žemės sklypus teritorijoje prie Saltoniškių gatvės ir T. Narbuto gatvės bei nustatyti jiems bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą nekeičiant sklypų Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) esamos paskirties ir naudojimo būdo, koreguoti užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo rodiklius, tikslinti servitutus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti teritorijos optimalią urbanistinę struktūrą, pėsčiųjų ryšius tarp komercinių ir bendro naudojimo želdynų teritorijų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2526, el. p. egidijus.dedura@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Panorama LT“, į. k 125765062, Saltoniškių g. 9, 08105 Vilnius, ir UAB „Baltijos gildija“, į. k 304104063, Saltoniškių g. 9B-1, 08105 Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, 01125 Vilnius, tel.: (85) 261 1115. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento rengėjas: MB „Aplinkos ekspertų grupė“, į. k. 304567093, Neužmirštuolių g. 7-1, 04124 Vilnius, tel. 8 686 67166, el. p. dalia.janeliauskiene@gmail.com

Susipažinti su  planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV), vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt, skiltyje „Savivaldybė“ – „Miesto plėtra“ – „Teritorijų planavimo viešumas“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta. Apie galimybes susipažinti su parengtu detaliojo plano projektu visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

įvertinimo+pažyma-1

Galutinis+sprendimas+dėl+SPAV