Priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas dėl rengiamo sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ DĖL RENGIAMO SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247 (KADASTRO Nr. 0101/0076:218) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „LABARUM“, Savanorių pr. 247, LT-02300 Vilnius, tel. 8 (5) 268 6747, el. p. info@maxima.lt.

Detaliojo plano ir SPAV rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Detaliojo plano pavadinimas – Sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimas.

Detaliojo plano vietaSavanorių pr. 247, Panerių sen., Vilnius.

Planavimo uždaviniai – padalyti sklypą į du ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) naudojimo būdą (iš komercinės teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius.

SPAV subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą ir pateikę išvadas – Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-02 išvada dėl SPAV atrankos dokumento Nr. (28.7)-A4-2242 – SPAV neprivalomas; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-03-24 išvada dėl SPAV atrankos dokumento Nr. 2.10-3385 (16.8.9.10.11) – SPAV neprivalomas; Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-02-23 išvada dėl SPAV atrankos dokumento Nr. (4)-V3-300(7.23) – SPAV neprivalomas; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2017-02-23 išvada dėl SPAV atrankos Nr. (12.53.-V)2V-203 – SPAV neprivalomas; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus 2017-02-20 išvada dėl SPAV atrankos dokumento Nr. A178-3/17(2.3.1.3-UK2) – SPAV neprivalomas.

Motyvai ir planavimo organizatoriaus išvada dėl SPAV – atsižvelgdamas į detaliojo plano SPAV subjektų išvadas dėl detaliojo plano atrankos SPAV atlikti dokumento, kad SPAV neprivalomas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, atstovaujantis planavimo organizatorių, 2017-05-08 išvada Nr. A51-29934/17(3.3.16.3 EM4) nusprendė neatlikti Sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Išsamiau susipažinti su SPAV subjektų išvadomis ir SPAV atrankos dokumentu ir sprendimo nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo buveinėse anksčiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, ir pasiūlymo teikimo datą.