Priimtas sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) koreguojant sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinius

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

 

Informuojame apie parengtą „Sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano“ (reg. Nr. T00054391) sprendinių koregavimo projektą inicijavimo pagrindu ir planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Planuojamos teritorijos plotas: 1,1935 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. A30-2267/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ ir 2018 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. A30-2351/18(2.1.22E-TD2) „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-10-22 įsakymo Nr. A30-2267/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“, planavimo darbų programa, 2018 m. lapkričio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-82/18(2.15.1.7.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-686 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054391) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, užstatymo tankumo ir intensyvumo rodiklių, koreguoti skirtingo užstatymo aukščio reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas, tikslinti servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

sma_dp_ukmerges126_spr_pagrindinis-brezinys

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2573.

Planavimo iniciatorius: UAB „Ašis“, įmonės kodas 304788106, Saltoniškių g. 9B-1, Vilnius

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 852611115. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, el. p. diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p. violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis gautomis vertinimo subjektų išvadomis, 2019-02-06 priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento sprendimas Nr. A51-11861/19 (2.15.1.21-MP2) – Dėl „sklypo Ukmergės g. 126 (kad. Nr. 0101/0031:252), Vilniuje detaliojo plano (reg. Nr. T00054391) sprendinių koregavimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo galutinio sprendimo“- nerengti ,,Sklypo Ukmergės g. 126 (kad. Nr. 0101/0031:252), Vilniuje detaliojo plano (reg. Nr. T00054391)“ sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumento.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu ir sprendimu dėl SPAV bus galima susipažinti (vieša ekspozicija) Žvėryno seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2019 m. vasario 14 d. iki  2019 m. vasario 28 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-18-560. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir detaliojo plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) ir detaliojo plano rengėjo biure (Maironio g. 11, Vilnius).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-560) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.