Priimtas sprendimas dėl teritorijos tarp Gabijos Gatvės IR Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kad NR. 0101/0170:1142)sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Priimtas sprendimas dėl TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0170:1142) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Pranešimas apie priimtą sprendimą neatlikti detaliojo plano koregavimo projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Plano pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1525) sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

 

Detaliojo plano koregavimo projekto rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-05-09 įsakymas Nr. A30-1297 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu“, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-09-20 įsakymu Nr. A30-2552 “Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-05-09 įsakymo Nr. A30-1297 “Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Gabijos ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu” pakeitimo”, 2017-05-09 įsakymu Nr. A30-1297 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2017-06-12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1126/17(3.1.36-TD2).

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

 

Planavimo iniciatorius: UAB „Dakus“, juridinio asmens kodas 304311382, adresas Vasarvietės g. 19A, Kaunas.

 

Detaliojo plano koregavimo projekto rengėjas: UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, Vilnius.

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija “, juridinio asmens kodas 303081028, Geranainių g.7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: [email protected].

 

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1525) sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:1142) sprendinius inicijavimo pagrindu, sklypo dalyje paliekant nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K), papildomai nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą (I) ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgus į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, 2018 rugpjūčio 24 d. priimtas sprendimas, kad detaliojo plano koregavimo projekto strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

 

Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir motyvais, kodėl nuspręsta neatlikti detaliojo plano koregavimo projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos galima SPAV dokumentų rengėjo korespondencijos adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Kontaktinis asmuo – projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]