Priimtas sprendimas koreguoti sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAVANORIŲ PR. 150 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. spalio     d.   Nr.  A30-2518/20

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 1-1086 „Dėl sklypo Savanorių pr. 150 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Savanorių pr. 150 (kadastro Nr. 0101/0069:45), planuojant pakeisti detaliuoju planu nustatytus ir nustatyti kitus pagrindinius bei papildomus naudojimo režimo reikalavimus, ketinant statyti degalinę su operatorine, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Planavimo+darbų+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut