Patvirtintas sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00059456) sprendinių koregavimas sklype Subačiaus g. 41

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SUBAČIAUS G. 41 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE SUBAČIAUS G. 41 TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo  10 d.   Nr. A30-A30-1769/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 21 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG114972:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-908 „Dėl sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00059456) sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 41 (kadastro Nr. 0101/0058:189), Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-103). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                 DP+koregavimo+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut