Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypuose Nr. 12 . Nr.13 ir 2019-09-10 priimtas sprendimas koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 12 Pukuverio g. 1 ir Nr.13(kadastro Nr. 0101/0101:183)

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 12 Pukuverio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298) ir sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) sprendinių koregavimą“

 

Planavimo iniciatorius – Sklypo savininkai uždaroji akcinė bendrovė ,,Rimgauda“ ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Gulbinų infrastruktūra“..

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – u   inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298) ir sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) sprendinių koregavimą, juos sujungiant, padalijant, pakeičiant dalyje sklypo Nr. 13 žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių ir bendrojo naudojimo teritorijų bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. 8 5 211 2519).

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 PUKUVERO G. 1

(KADASTRO NR. 0101/0101:298) IR SKLYPO NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0101:183)

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. rugsėjo   10 d.   Nr. A30-1783/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298) ir sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) sprendinių koregavimą, juos sujungiant, padalijant, pakeičiant dalyje sklypo Nr. 13 žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių ir bendrojo naudojimo teritorijų bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                      programa++T-08+skl.+12+ir+13

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut