Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Priimtas sprendimas koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Pukuverio g. 1 ir (kadastro Nr. 0101/0101:183)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 PUKUVERO G. 1

(KADASTRO NR. 0101/0101:298) IR SKLYPO NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0101:183)

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. rugsėjo   10 d.   Nr. A30-1783/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298) ir sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) sprendinių koregavimą, juos sujungiant, padalijant, pakeičiant dalyje sklypo Nr. 13 žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių ir bendrojo naudojimo teritorijų bei nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                      programa++T-08+skl.+12+ir+13

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut