Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype T. Ševčenkos g. 16B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠVITRIGAILOS, NAUGARDUKO, VYTENIO IR T. ŠEVČENKOS GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. 7 T. ŠEVČENKOS G. 16B INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio 2 d.   Nr. A30-721/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 1506V „Dėl teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 7 T. Ševčenkos g. 16B inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir kitų detaliuoju planu nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų, pakeisti statinių aukštingumą ir aukštų skaičių.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

T. Ševčenkos g. 16B PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut