Priimtas sprendimas neatlikti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2015-06-01

Informacija dėl Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Informuojame, kad priimtas sprendimas neatlikti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2470, vaiva.deveikienė@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Rengėjas: UAB „Urbanistika“ A.Goštauto g.. 8, LT-01108 Vilnius, tel. (8-5) 231 2453, PV G.Ratkutė-Skačkauskienė, el. p. giedre@urbanistika.lt.

Planavimo tikslas: patikslinti draustinio ribas, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir poilsio infrastruktūrą.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2004 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 ” (Žin., 2004, Nr. 130-4650, aktuali redakcija 2011-05-01 ir vėlesni pakeitimai), ir „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2004 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu nr. D1-456 (Žin., 2004, nr. 136-4971 ir vėlesni pakeitimai).

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos, Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos ir energetikos departamentas Aplinkos apsaugos skyrius, Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimų subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis nacionaliniais norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. A51- 51824/ 15(2.15.1.2-MP-3) priimtas sprendimas neatlikti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su parengtais SPAV atrankos bei sprendimo neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentais, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima pas plano rengėjus darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).