Priimtas sprendimas neatlikti  Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypų Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Informacija apie plano rengimo organizatoriaus sprendimą neatlikti  Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypų Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Plano rengimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Plano pavadinimas: Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypų Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sujungiant sklypus Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:64) ir Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0030:110) ir nekeičiant esamo teritorijos naudojimo būdo, sujungtame sklype nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reikalavimų. Papildomi uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgus į SPAV subjektų išvadas, kad detaliojo plano koregavimo įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, plano rengimo organizatorius 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 30-3107/19 nustatė, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Pridedama informacija susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu.

Pilaites_pr_24_DPK

Pilaitės k. SPAV byla

Subjektu+išvadu+įvertinimo+pažym

Sprendimas dėl SPAV