Priimtas sprendimas neatlikti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 2, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas [email protected]

Plano pavadinimas – teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 2, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje koregavimas

Plano rengimo pagrindas (pradžia) – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A30-1396(2.1.22E-TD2)

Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8~5) 2112446, www.vilniausplanas.lt . Informaciją teikia: Linas Sinkevičius, tel. (8~5) 2112709, el. paštas [email protected].

Plano tikslai: numatant Pilaitės prospekto ir Senosios Pilaitės kelio dviejų lygių sankryžos įrengimą atlikti nustatytų žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus prijungiant naujus sklypus, nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų reglamentų.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius.

Priimtas sprendimas –išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 30-1837/19 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 2, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Informavimo tvarka – Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima pas Plano rengėją ir Plano rengimo organizatorių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. 8–5-211 2518, el. paštas [email protected])

SPAV atrankos dokumentas

Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma