Priimtas sprendimas neatlikti žemės sklypo V. Mykolaičio- Putino g. 5 detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

NUSPRĘSTA NEATLIKTI ŽEMĖS SKLYPO V. MYKOLAIČIO- PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ „ŽEMĖS SKLYPO V. MYKOLAIČIO- PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO KEITIMAS“ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

Informuojame, kad 2021 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A51-103617/21(2.15.1.21E-VMA) „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – Įsakymas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti „Žemės sklypo V. Mykolaičio- Putino g. 5 detaliojo plano keitimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt. kontaktiniai asmenys – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Buivydas tel. (85) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt;

Plano ir SPAV atrankos dokumento rengėjas – Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. 8 602 04667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.

Susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Įsakymu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-13-21-322).

Nuoroda:

VP21-102_Skelbimas_Del_NKS DP_SPAV_Sprendimo

SPRENDIMAS_2021-10-25_GR-1100