Priimtas sprendimas nerengti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio (dalies tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos

PRANEŠIMAS APIE STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO PRIVALOMUMĄ

Informuojama, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2015-05-21 raštu Nr. A51-51824/15 (2.15.1.2-MP3) priėmė sprendimą nerengti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio (dalies tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių, Vilniaus mieste) specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos.

Planas yra gamtosauginio pobūdžio ir skirtas pagerinti saugomų vertybių būklę bei užtikrinti jų išsaugojimą, specialiojo plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, todėl specialiojo plano strateginis aplinkai vertinimas nebus rengiamas. Informaciją apie motyvus, lėmusius tokio sprendimo priėmimą, teikia specialiojo plano Organizatorius ir Rengėja.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, tel. (8 5) 211 2529, faks. (8 5) 211 2033, www.vilnius.lt

Projekto rengėja – UAB ,,Urbanistika‘‘, A.Goštauto g. 8-313a, Vilnius, tel. (8 5) 212 0269, projekto vadovė Andželika Kažienė, el.p. andzelika@urbanistika.lt