Priimtas sprendimas rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO VERKIŲ G. 50 IR GRETIMOS TERITORIJOS KAREIVIŲ IR VERKIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. lapkričio   12 d.   Nr. A30-2288/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) rengti sklypo Verkių g. 50 ir gretimos teritorijos Kareivių ir Verkių gatvių sankirtoje (visas plotas – apie 6,6 (šeši ir šešios dešimtosios) ha) detalųjį planą inicijavimo pagrindu  (schema+pridedama): pakeisti sklypo ribas ir plotą, numatant įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimą, suformuoti sklypus, nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdus, užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

programa+pasirašyta

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut