Priimtas sprendimas teikti tarybos sprendimo projektą ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

,,DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU“

 

2020 m. spalio  12 d.   Nr. 30-2388/20

Vilnius

 

 

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis