Pripažintas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 30-1473/19 „Dėl sklypo Vilniaus g. 35 ir jo gretimybių detaliojo plano  koregavimo  (statinių  statybos  zonos,  ribos  ir  servituto  pakeitimo)  tvirtinimo“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-07 ĮSAKYMO NR. 30-1473/19 „DĖL SKLYPO VILNIAUS G. 35 IR JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO  KOREGAVIMO  (STATINIŲ  STATYBOS  ZONOS,  RIBOS  IR  SERVITUTO  PAKEITIMO)  TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. vasario  21   d.   Nr. 30-389/20

Vilnius

 

 

Vykdydamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus 2020 m. vasario 11 d privalomąjį nurodymą Nr. PN-169,

p r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 30-1473/19 „Dėl sklypo Vilniaus g. 35 ir jo gretimybių detaliojo plano  koregavimo  (statinių  statybos  zonos,  ribos  ir  servituto  pakeitimo)  tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas