Pritarimas teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelio gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių keitimo kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis inicijavimo pagrindu koncepcijai ir informacijai apie planavimo organizatoriaus sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:

El. pašto adresas:
violeta@smartas.lt

Telefono nr.:
(85) 261 11 15

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-08-05

Planuojama teritorija:
apie 3,90 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypus Sodų g. 22 (k/Nr. 0101/0057:33, 0101/0056:132, 0101/0057:35), sklypą Geležinkelio g. 15 (k/Nr. 0101/0057:47) ir gretimą teritoriją ties Šv. Stepono ir Geležinkelio, Sodų, Šv. Stepono ir Šopeno gatvėmis.

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A30-2016/20 „Dėl leidimo keisti teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių g. sankirtoje detaliojo plano sprendinius kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. rugsėjo 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-52/20.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Iniciatorius:
UAB „Vilniaus autobusų stotis“, UAB „Baltisches Haus“

Rengėjas:
UAB „Senojo miesto architektai“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Su planavimo organizatoriaus pritarimu detaliojo plano koncepcijai, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių g. sankirtoje detaliojo plano sprendinių kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) galima planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-374).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
VIOLETA MICIŪTĖ
Vardas, pavardė

Nuoroda:

Informacinis+pranešimas-pritarimas+koncepcijai+ir+galutinis+sprendimas+dėl+SPAV_(5)

VMSA+galutinis+sprendimas++neatlikti+SPAV

VMSA+įsakymas+dėl+pritarimo+koncepcijai

Informacinis+pranešimas-pritarimas+koncepcijai+ir+galutinis+sprendimas+dėl+SPAV

Koncepcijos+brėžinys_Šv.+Stepono+ir+Geležinkelių+g.+DP+keitimas