Pritarta Baltupių kvartalo tarp Didlaukio, Baltupio gatvių ir Jomanto parko dalies perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO BALTUPIŲ KVARTALO TARP DIDLAUKIO, BALTUPIO GATVIŲ IR JOMANTO PARKO DALIES PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2021 m. vasario  5   d.   Nr.   30-225/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 dalimi „Modernizavimas“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą
Nr. 1-2317 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“,

p r i t a r i u  Baltupių kvartalo tarp Didlaukio, Baltupio gatvių ir Jomanto parko dalies perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

brėžinys

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis