Pritarta Lazdynų kvartalo fragmento šalia Erfurto gatvės perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO LAZDYNŲ KVARTALO FRAGMENTO ŠALIA ERFURTO GATVĖS PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2020 m. spalio   26  d.   Nr. 30-2476/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 dalimi „Modernizavimas“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą
Nr. 1-2317 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“:

  1. P r i t a r i u Lazdynų kvartalo fragmento šalia Erfurto gatvės perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas). Planas
  2. Į p a r e i g o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrių užtikrinti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto revitalizacijos plano laikymąsi išduodant statybos leidimą prekybos paskirties pastato Erfurto g. 58, Vilniuje, rekonstravimui.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis