Pritarta Naujininkų kvartalo fragmento šalia Brolių g. 16 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO NAUJININKŲ KVARTALO FRAGMENTO ŠALIA BROLIŲ G. 16 PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2019 m. lapkričio  13 d.   Nr. 30-2916/19

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPD registro Nr. T00056038(000132001881), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 papunkčiu,

p r i t a r i u  Naujininkų kvartalo fragmento šalia Brolių g. 16 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

Broliu+16+Revitalizacijos+brėžinys

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis