Pritarta rengiamo apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijai ir priimtas sprendimas dėl Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Dėl pritarimo rengiamo apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijai ir informacija  apie planavimo Organizatoriaus  sprendimą dėl Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Informuojame, kad planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-08-09 raštu Nr. 2D-10469 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius, savivaldybės vyriausiasis architektas 2019-08-08 raštu Nr. A51-75885/19-(2.15.1.21-MP2) pritarė apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijai.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2019-10-04 priėmė galutinį sprendimą neatlikti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės  8 d. įsakymas Nr. A30-934/19 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. gegužės 28 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-34/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalųjį planą inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypų ribas, nustatant sklypų užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, leistiną pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: UAB „Verslo investicijos“, įmonės kodas 302247778, A. Goštauto g. 40B, Vilnius, tel. +37068681252, el.paštas [email protected].

UAB „Sostinės bokštai“, įmonės kodas 304849153, Ozo g. 12A-1, Vilnius, tel. +37068099036, el.paštas [email protected]

Planavimo iniciatorius atstovauja AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, pagal 2019-05-08 Sutartį Nr. AKJ-465 (su sutarties išrašu galite susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-252).

Detaliojo plano rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija “, juridinio asmens kodas 303081028, Geranainių g.7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: [email protected].

Susipažinti su planavimo organizatoriaus ir savivaldybės vyriausiojo architekto pritarimu detaliojo plano koncepcijai, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) galima planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas. Susipažinti su visa kita planavimo medžiaga galima adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-252). Kontaktinis asmuo – architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija teikiama: adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, tel. +370 5 230 5500, el. p. [email protected]. Informaciją taip pat teikia architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji. Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

 

VMS_Dėl+pritarimo+DP+koncepcijai_

VMS+MPD+dėl+pritarimo

Sprendimas+dėl+SPAV+ir+įvertinimo+pažyma_2019_10_04

Koncepcijos+brežinys_Lvovo_Kalvarijų+g.+DP_