Publikuojamas 2015 m. sausio 16 d. VMS Administracijos direktoriaus įsakymas DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0016:756) PRIE FABIJONIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KEITIMĄ Nr. 30-110

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0016:756) PRIE FABIJONIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KEITIMĄ

2015 m. sausio 16 d. Nr. 30-110

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu

Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 1, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m.

liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-132 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0016:756) prie Fabijoniškių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių: žemės sklypo naudojimo būdo (iš komercinės teritorijos (K) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) bei teritorijos naudojimo reglamentų keitimą (pagal pridedamą schemą).

2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių Jonas Urbanavičius