Rengiama „PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO“ (Reg. Nr. 835) sklypų (kad. Nr.0101/0015:261 ir kad. Nr.0101/0015:260) sprendinių korektūra

Informacija apie RENGIAMĄ PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO (REG. NR. 835) SKLYPŲ (kad.

Nr.0101/0015:261 ir kad. Nr.0101/0015:260) sprendinių KOREKTŪRĄ

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-12 įsakymas Nr. 30-2207 ir šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2015 m. rugsėjo 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1081 / 15 (3.1.36-AD4), žiūr.:

/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30265852.

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2001 gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr.835) sklypų (kad. Nr.

0101/0015:261 ir 0101/0015:260) sprendinius, keičiant nustatytą naudojimo būdą ir pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir tikslinant kitus privalomuosius užstatymo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų (reg. Nr. 1881).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 8 5 2112753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: Miroslav Petrovskij, Olga Petrovskaja, Katažyna Stankevič, Irena Miloš, Ivan Miloš, Jolanta Ždankevič, Kristina Liachovič, Eduard Liachovič, Violeta Kiselevskaja.

Kontaktinis asmuo – Miroslav Petrovskij, Vilnius, Sakalų g.6-25, tel.

+37061338273, el. paštas zverinas@inbox.lt.

Plano rengėjas: MB „sprik“, Aguonų g. 7-18, LT-03213 Vilnius, projekto vadovė Irena Olšauskienė, tel. 8 698 44860, el. paštas:

irena.olsauskiene@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengta detaliojo plano sklypų (kad.

Nr.0101/0015:261 ir kad. Nr.0101/0015:260) sprendinių korektūra galima nuo š. m. gruodžio mėn. 7 d. iki gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Pašilaičių seniūnijos patalpose, Žemynos g. 1, Vilniuje, o taip pat pas planavimo dokumento rengėją darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių korektūros pateikimo tvarka:

motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo iniciatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą detaliojo plano sprendinių korektūros rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. gruodžio 21 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.