Rengiama Sklypo Raitininkų g. 4 detaliojo plano (Reg.Nr. 428) sprendinių korektūra

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ SKLYPO RAITININKŲ G. 4 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO (REG. NR. 428) SKLYPO NR. 1 (RAITININKŲ G. 4, KADASTRO NR. 0101/0033:736) IR SKLYPO RAITININKŲ G. 4 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 1262) SKLYPO NR. 1 (RAITININKŲ G. 4A, KADASTRO NR. 0101/0033:903) SPRENDINIŲ KOREKTŪRĄ.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Raitininkų g. 4 ir žemės sklypas Raitininkų g. 4A,Vilnius. Teritorijos plotas – 0,9058 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A30-3638 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2016 m. sausio 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-58/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1310V „Dėl sklypo Raitininkų g. 4 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 428) sklypo Nr. 1 (Raitininkų g. 4, kadastro Nr. 0101/0033:736) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 01A-41-144 „Dėl sklypo Raitininkų g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1262) sklypo Nr. 1 (Raitininkų g. 4A, kadastro Nr. 0101/0033:903) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės sklypo naudojimo būdą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė , tel. 8 5 2112750, el. p. danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „YIT Kausta būstas“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Jurij Butiajev, tel. 8 615 23584, el. paštas jurij.butiajev@yit.lt.

Plano rengėjas: UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius, direktorius Linas Naujokaitis, tel. 8 687 31996, el. paštas: linas@formatogrupe.lt , projekto vadovė Alicija Grigūnienė, tel. 8 616 54009, el. paštas: alicija@formatogrupe.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengta detaliųjų planų sprendinių sklypuose Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. 4A Vilniuje korektūra galima nuo š. m. gegužės 24 d. iki birželio 7 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Žirmūnų seniūnijos patalpose, Žirmūnų g. 143, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliųjų planų sprendinių sklypuose Raitininkų 4 ir Raitininkų 4A Vilniuje korektūros pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. birželio 7 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Planavimo iniciatoriaus informacija.