Rengiama teritorija prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinių keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame, kad rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinių keitimas apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-293).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 16,2 ha teritorija prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A30-1650/21 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2021 m. liepos 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-64/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti gatvių raudonąsias linijas ir koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti valstybinės žemės sklypus esamoms susisiekimo komunikacijoms (Geležinio Vilko ir Saltoniškių gatvių atkarpoms) eksploatuoti, suplanuojant ir pagrindžiant susisiekimo komunikacijoms reikalingų plotų, priskirtų valstybinės reikšmės miškui, pavertimą kitomis naudmenomis, taip pat suprojektuojant ir pagrindžiant plotą, reikalingą visuomenės poreikiui, nustatyti esamoms susisiekimo komunikacijoms formuojamiems žemės sklypams reikalingus naudojimo reglamentus, atskirose teritorijose nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos naudojimo tipą, atitinkantį vietovės lygmens bendrąjį planą, arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus bei kitus teritorijai taikomus naudojimo reglamentus, suformuoti šalia žemės sklypo Nr. 13 Geležinio Vilko g. 4 (kadastro Nr. 0101/0020:39) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4, prijungiant prie jo laisvos valstybinės žemės dalį ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą, nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą teritorija patenka į infrastruktūros teritoriją, miesto centrus, svarbiausius lokalius centrus, miškus ir miškingas teritorijas.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros sklypus.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: nebus rengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt  , www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „Valdomas projektas“ ,tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija teikiama: adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, adresas Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, tel. +370 5 230 5500, el. p. consultus@akj.lt. Informaciją taip pat teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji. Parengus detaliojo plano keitimą, bus sudarytos galimybės visuomenei susipažinti su parengtais detaliojo plano keitimo sprendiniais, taip pat bus organizuojama detaliojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija ir viešas svarstymas. Informacija apie parengtą detaliojo plano keitimą, galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano keitimu ir viešo svarstymo laiką ir vietą, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus paskelbta atskirai vėliau.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-293), per visą detaliojo plano keitimo rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Nuoroda:

Planuojamos+teritorijos+miesto+plano+ištrauka