Rengiama teritorijos prie Gilužio g. 11b patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kad. Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių korektūra

Vilniaus miesto tarybos 2000m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 65

“Dėl teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kad. Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių korektūra

Informuojame, apie rengiamą Vilniaus miesto tarybos 2000m. liepos 26 d. sprendimu

Nr. 65 “Dėl teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kad. Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinių korektūrą.

Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas: 2016 m. sausio 22 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-60/16(3.1.36-TD2).

Detaliojo plano korektūros planavimo iniciatorius – UAB „DTC International“, kodas 302707956, Žirmūnų 39-46, LT-09106, Vilniuje.

Detaliojo plano korektūros rengėjas – UAB „Archivalda“, Konstitucijos pr. 23, Vilnius, mob. Tel. 861402888, el. p. archvaldas@yahoo.com, detaliojo plano korektūros projekto vadovas Valdas Jurevičius.

Detaliojo planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000m. Liepos 26 d. Sprendimu Nr. 65 „Dėl teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 673) sklypų (kad. Nr. 0101/0167:2644, Nr. 0101/0167:2639, Nr. 0101/0167:200, Nr. 0101/0167:2646 ir Nr. 0101/0167:250) sprendinius teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės naudojimo būdą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Su detaliojo plano korektūros projektu visuomenė gali susipažinti nuo 2016 m. vasario 4 d. iki 2016 m. vasario 19 d. (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Archivalda“ biuro patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 614 kab., Vilniuje, Tel. 861402888, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, Vydūno g. 20, LT-06205, Vilnius ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pastabos, pasiūlymai ir pretenzijos dėl koreguojamo detalaus plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo organizatoriui arba rengėjui.