Rengiama teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) koregavimas

 

Planavimo pagrindas: 2021-05-17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-1624/21.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com. Projekto vadovė G. Meidutė.
Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353), sklypas Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352), Vilnius.
Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,05 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto tarybos 1999 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 364 ,,Dėl teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00057623) ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinius, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1761V ,,Dėl sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ (registro Nr. T00054437), sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
SPAV: neprivalomas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-279
Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-03-17 iki 2022-04-06 Verkių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-21-279).
Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-04-06 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/83210550630?pwd=VThJSzEyUS9IVFFrcDlodVRmeFhBdz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 832 1055 0630.

Slaptažodis: 000000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pridedama:
1) 2021-05-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-
1624/21.
2) Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
3) Planuojamos teritorijos riba.
4) Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai.

Nuoroda:

DPK_Sprendiniu_brezinys

Isakymas_planavimo_darbu_programa_teritorijos_riba