Rengiama Teritorijos (sklypų kadastro Nr. 0101/0030:19 ir 0101/0030:20) Viršuliškių skg., Viršuliškių sen.,detaliojo plano sklypo Nr. 1 Viršuliškių skg. 26, (kadastro nr. 0101/0030:19) sprendinių korektūra

Informacija apie RENGIAMĄ Teritorijos (sklypų kadastro Nr. 0101/0030:19 ir

0101/0030:20) Viršuliškių skg., Viršuliškių sen., Vilniuje detaliojo plano

sklypo Nr. 1 (viršuliškių skg. 26, kadastro nr. 0101/0030:19) sprendinių

KOREKTŪRĄ.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 30-789 ir juo patvirtinta

Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2015 m.

balandžio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.

A72-507/15(3.1.36-AD4),

/lit/_placiau/6661947

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m.

lapkričio 23 d. sprendimu Nr.1-317 „Dėl teritorijos (sklypų kadastro Nr.

0101/0030:19 ir 0101/0030:20) Viršuliškių skg. Detaliojo plano tvirtinimo“

patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Viršuliškių skg. 26, kadastro Nr.

0101/0030:19) sprendinius inicijavimo pagrindu, papildant žemės naudojimo

būdą komercinės paskirties objektų teritorija (K) bei keičiant užstatymo

tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo –

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė

Eidukonytė , tel. 8 5 2112750, el. p.

danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „YIT Kausta būstas“, Viršuliškių skg. 34-1,

Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vytautas Grigelionis, tel. 8 614 09707, el.

paštasvytautas.grigelionis@yit.lt.

Plano rengėjas: UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius,

tel. 8 616 54009, el. paštas:

alicija@formatogrupe.lt. Projekto vadovė Alicija Grigūnienė.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas

supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengta detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių korektūra

galima nuo š. m. birželio 3 iki birželio 17 d. Lietuvos Respublikos

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( <http://www.tpdris.lt>

www.tpdris.lt) ir Justiniškių seniūnijos, atliekančios Viršuliškių

seniūnijos funkcijas patalpose, Rygos g. 15, Vilniuje, o taip pat pas

planavimo dokumento rengėją darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių korektūros pateikimo

tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo iniciatoriui raštu (šiame

skelbime nurodytu adresu) per visą detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių

korektūros rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. birželio 17 d.

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus,

kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus

atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Planavimo iniciatoriaus informacija.