Rengiamas 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha prie Liepkalnio g. detaliojo plano koregavimas sklype Minsko pl. 29

Informuojame apie rengiamą „344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha prie Liepkalnio g. detaliojo plano sklypo Nr. 14D sprendinių koregavimą“

 

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A30-167/20 „Dėl leidimo rengti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sklypo Nr. 14D sprendinių koregavimą sklype Minsko pl. 29 iniciavimo pagrindu“.

 

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt.

 

Planavimo iniciatorius: VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ (įm. kodas 302460160), Baltupio g. 14, LT-08304 Vilnius, tel. 8 5 2762828, el. p. info@nacauto.lt.

 

Plano rengėjas: Projekto vadovas Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 

Planuojama teritorija: Apie 0,14 ha teritorija apimanti Minsko pl. 29 sklypą (kad. Nr. 0101/0081:22) ir greta esančią teritoriją.

 

Planavimo uždaviniai: Pakeisti detaliuoju planu nustatytą gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

 

Papildomi planavimo uždaviniai: Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

 

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

 

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano koregavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės bendroje skelbimų lentoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Rasų seniūnijos patalpose (Žemaitijos g. 9, Vilnius). Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. birželio 23 d. ir baigiasi 2020 m. liepos 08 d.

brėžinys

Viešas susirinkimas koregavimo sprendinių pristatymui įvyks 2020 m. liepos 09 d., 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antro aukšto 215 kab.).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2020 m. liepos 09 d.