Rengiamas 5501 (penkių tūkstančių penkių šimtų vieno) kv. m. žemės sklypo Liepkalnio g. 151 (kadastro Nr. 0101/0159:295) formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas 5501 (penkių tūkstančių penkių šimtų vieno) kv. m. žemės sklypo Liepkalnio g. 151 (kadastro Nr. 0101/0159:295) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 05 d. įsakymas Nr. 30-1458; Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. birželio 18 d. reikalavimai Nr.A648-189/14(2.14.2.12-MP8).

Plano rengimo tikslas : padalyti sklypą į penkis sklypus ir pakeisti sklypo Nr.5 naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinės tinklų koridorių teritorijos.

Projekto iniciatorius: Jadvyga Kovalevska ir Genia Burlakova.

Projekto rengėjas: UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“, adresas: Kalvarijų g. 98-31, LT-08211 Vilnius, tel. 8(5)2754514, fax. 8(5)2752134, mob. tel.: +37061576082, elektroninis paštas: geodtyr@gmail.com

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2015-01-06 iki 2015-01-19 d. imtinai, UAB „Geodeziniai tyrinejimai“ patalpose adresu: Kalvarijų g. 98-31, Vilnius.

Pasiūlimus teikti projekto rengėjui iki 2015-01-19 d.