Rengiamas apie 1,66 ha teritorijos prie sklypo Piliakalnio g. 1 detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,66 ha teritorijos prie sklypo Piliakalnio g. 1 detalusis planas

Planuojama teritorija: Piliakalnio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:9) ir gretima teritorija; teritorijos plotas apie 1,66 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A30-2771/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,66 ha teritorijos prie sklypo Piliakalnio g. 1 detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu “, planavimo darbų programa, 2022 m. rugpjūčio 31 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-181/22.
Planavimo uždaviniai: suformuoti sklypą laisvoje valstybinėje žemėje nuosavybės teisių atkūrimui ir visuomeninio naudojimo ir (ar) susisiekimo infrastruktūros teritorijos sklypą miesto socialinei infrastruktūrai, pakeisti sklypo Piliakalnio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:9) sklypo ribas ir plotą, prijungiant laisvos valstybinės žemės dalį iki pravažiavimo ir gatvės raudonųjų linijų bei nustatyti privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: vertinti esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informacija teikiama el. p. [email protected] ir el. p. [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-812) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.\

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ