Rengiamas apie 184 (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių) kv. m. žemės sklypo P. Smuglevičiaus g. 26 (kadastro Nr. 0101/0017:356) formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas apie 184 (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių) kv. m. žemės sklypo P. Smuglevičiaus g. 26 (kadastro Nr. 0101/0017:356) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 30-1844; Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. liepos 17 d. reikalavimai Nr.A648-283/14(2.14.2.12-MP8).

Plano rengimo tikslas : sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

Projekto iniciatorius: Grigorijus Grinmanas.

Projekto rengėjas: UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“, adresas: Kalvarijų g. 98-31, LT-08211 Vilnius, tel. 8(5)2754514, fax. 8(5)2752134, mob. tel.: +37061576082, elektroninis paštas: geodtyr@gmail.com

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2015-01-06 iki 2015-01-19 d. imtinai, UAB „Geodeziniai tyrinejimai“ patalpose adresu: Kalvarijų g. 98-31, Vilnius.

Pasiūlimus teikti projekto rengėjui iki 2015-01-19 d.