Rengiamas apie 1,9 ha teritorijos prie Arimų gatvės detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ APIE 1,9 HA TERITORIJOS PRIE ARIMŲ GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

 

 

Informuojame, kad SĮ “Vilniaus planas” pradėjo rengti Apie 1,9 ha teritorijos prie Arimų gatvės detalųjį planą. Susipažinimo su parengtu detaliuoju planu tvarka nurodyta žemiau.

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-14 d. įsakymas Nr. 30-828 „Dėl Apie 1,9 ha teritorijos prie Arimų gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, Tel.: (8-5) 2112529, [email protected] kontaktinis asmuo Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr.specialistas Benius Bučelis tel. (85) 219 7913.

 

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.(85)2112446, el.p. [email protected] kontaktinis asmuo projekto vadovas Saulius Dagelis tel. (85)2112496.

 

Detaliojo plano tikslas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį  – kita, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo statybos reglamentus.

 

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:

 

Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2020-02-11 iki 2020-02-25 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-16-197) bei SĮ „Vilniaus planas“  Konstitucijos pr. 3, 5a. 509 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV S.Dagelis (tel. 85 211 2496).

Detalusis planas bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie salės Nr. 215 ir  N. Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020-02-17  iki  2020-02-25  imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-02-25 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3,  antrame aukšte, salėje Nr. 215.

Arimų 19ha pagrindinis brėžinys

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-16-197) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Apskundimo tvarka: Planavimo Organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.