Rengiamas apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių koregavimas

 

Planavimo pagrindas: 2021-03-18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-923/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected] .

Planavimo iniciatoriai: juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. [email protected]. Projekto vadovė G. Meidutė.

Planuojamos teritorijos adresas: Molėtų pl. 139 (kadastro Nr. 0101/0001:2628), Molėtų pl. 141 (kadastro Nr. 0101/0001:2629), Molėtų pl. 143 (kadastro Nr. 0101/0001:2630), Molėtų pl. 145 (kadastro Nr. 0101/0001:2631), Molėtų pl. 147 (kadastro Nr. 0101/0001:2632), Molėtų pl. 151 (kadastro Nr. 0101/0001:2633), Molėtų pl. 149 (kadastro Nr. 0101/0001:2634), Molėtų pl. 153 (kadastro Nr. 0101/0001:2635), Molėtų pl. 155 (kadastro Nr. 0101/0001:2636), Vilnius.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,0255 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070404), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 7 Molėtų pl. 139 (kadastro Nr. 0101/0001:2628), sklypo Nr. 8 Molėtų pl. 141 (kadastro Nr. 0101/0101:2629), sklypo Nr. 9 Molėtų pl. 143 (kadastro Nr. 0101/0101:2630), sklypo Nr. 10 Molėtų pl. 145 (kadastro Nr.0101/0101:2631), sklypo Nr. 11 Molėtų pl. 147 (kadastro Nr. 0101/0101:2632), sklypo Nr. 12 Molėtų pl. 151 (kadastro Nr. 0101/0101:2633), sklypo Nr. 13 Molėtų pl. 149 (kadastro Nr. 0101/0101:2634), sklypo Nr. 14 Molėtų pl. 153 (kadastro Nr. 0101/0101:2635) ir sklypo Nr. 15 Molėtų pl. 155 (kadastro Nr. 0101/0101:2636) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo, pakeisti užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą užstatymą.

SPAV: neprivalomas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje   Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-151.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-04-15 iki 2022-05-03 Verkių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-21-151).

Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-05-03 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/81393944964?pwd=eFVUMmJFd0huek53emM4L2dLL3BrZz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 813 9394 4964. Slaptažodis: 000000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama:

  • 2021-03-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-923/21.
  • Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
  • Planuojamos teritorijos riba.
  • Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai.

Nuoroda:

Sprendiniu_detaliojo+plano_koregavimo_brezinys

Isakymas_planavimo_darbu_programa_planuojamos_teritorijos_riba