Rengiamas „Apie 2,0 ha teritorijos tarp G.Žemkalnio ir Naujosios gatvių detalus planas“

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-1295 (2016-05-31) rengiamas „Apie 2,0 ha teritorijos tarp G.Žemkalnio ir Naujosios gatvių detalus planas“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033, el.p: e.vicemeras@vilnius.lt., /).

Kontaktins asmuo: Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas V. Kondratas

tel. (8-5)211 2754, el.p: vytautas.kondratas@vilnius.lt

Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Informaciją teikia PV A.Smaliukas el.p: arturas.smaliukas@vplanas.lt tel. 865025838.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2017-01-31 iki 2017-02-14 plano rengėjo patalpose, Konstitucijos pr. 3-508 kab., Vilnius.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2017-02-06 iki 2017-02-14 Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3 prie 216 kab.,

Viešas susirinkimas vyks 2017-02-14, 16 val., Konstitucijos pr. 3, 216 kab., Vilnius.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pradžios.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.