Rengiamas apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

 

Informuojame apie rengiamą Apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą.

Detaliojo planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendimais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti socialinės infrastruktūros teritorijas ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: 2016 m. rugpjūčio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A17-1285/16-(2.1.13-MP); Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-62.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt. kontaktiniai asmenys – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt;

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8-5) 219 7940, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-213)

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką,  vietą ir laiką, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta kitu pranešimu.