Rengiamas apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime detaliojo plano koregavimas apie 4,9 ha teritorijoje

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ

 

RENGIAMAS APIE 26,9 ha TERITORIJOS, BUVUSIAME MAČIULIŠKIŲ KAIME, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

Detaliojo plano pagrindas:

2019-01-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-104/19 „Dėl leidimo inicijuoti apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimą“ ir 2019-01-14 planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2019-03-18 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-19/19;

Priedas+prie+įsakymo

Detaliojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo sklypus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą, planuojamoje teritorijoje perplanuoti sklypus keičiant jų ribas ir plotus, patikslinant sklypų naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. (85) 2112754, elektroninis paštas: vytautas.kondratas@vilnius.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: G. A. (privatūs asnenys)

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-03-02 iki 2020-03-16 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir  Panerių  seniūnijos skelbimų lentoje adresu Žalioji a. 3, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. Iki 15.15 val.), elektroninis paštas: paneriu.seniunija@vilnius.lt, tel. (85) 2112949.

Pagrindinis brėžinys Mačiuliškės 4,9ha_

PB+Mačiuliškės aprašomoji lentelė

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.