Rengiamas apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. T00069595) sprendinių koregavimas sklype F. Bortkevičienės g. 1

INFORMACIJA apie rengiamą apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. T00069595) sprendinių koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 1

 

Planavimo pagrindas: 2019 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1895/19.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601.

 

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-24 d. sprendimu Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069595) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklype F. Bortkevičienės g. 1 užstatymo tipą iš blokuoto į sodybinį, statybos zoną ir ribą ir teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-04-14 iki 2020-04-30 imtinai, nuotoliniu būdu, pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, susitarus telefonu 8699 47231, el. paštu: grazina@meirista.lt , LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-58), Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kreipiantis į vyr. specialistą Benių Bučelį el. paštu: Benius.Bucelis@vilnius.lt , Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose,  Gerovės g. 1, Vilniuje, kreipiantis el. paštu: naujosvilnios.seniunija@vilnius.lt

Sprendinių_brežinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-04-30.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.